ربات تعادلی دو چرخ - حرکت روی سطح ناهموار

692
آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده