آموزش اکریلیک و ژل - کاشت ناخن (حرفه ای)

712

در این ویدئو مراحل اصلی در مورد چگونگی کاشت ناخن و همچنین اینکه چه وسایل و محصولاتی برای رسیدن به بهترین چسبندگی مورد استفاده قرار می گیرد را بیاموزید.