آموزش وردپرس قسمت 23 آموزش کامل پنل نوشته و صفحات مدیریت

288

داشتن مهارت کافی در مدیریت نوشته ها و صفحات وردپرس و آموزش کار کردن با حجم صفحات زیاد نیازمند دانستن کامل کار با پنل صفحات index مدیریت نوشته ها و دسته ها است در این آموزش این مبحث به صورت کامل توضیح داده شده است.