فتو کلیپ افتتاح مدرسه کمیساریا - شهید سید محمد علی بدیهی ناحیه 4 اصفهان

459
آئین افتتاحیه دبستان شهید بدیهی ناحیه چهار آموزش و پرورش صبح یکشنبه 29 مهر ماه 1397 با حضور مدیر کل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، مدیران ناحیه چهار آموزش و پرورش، اعضای کمیساری سازمان ملل در امور پناهندگان و نمایندگان استانداری استان اصفهان انجام شد.
pixel