جلو بازو با دمبل روی میز لاری

2,583

عضلات اصلی : عضله جلو بازو- عضلات کمکی : عضله بازویی یا براکیالیس-عضله بازویی زند بالایی *شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 49 دنبال کننده