عصبانیت دلاوری از شهرداری تهران

76
انتقادات مجری تلویزیونی از شهرداری تهران در موضوع آتش سوزی کلینیک سینا
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel