گفتگوی جراح بینی با بیمار بعد از عمل بینی

642

با انجام توصیه های جراح بینی و مراقبت های صحیح و انتخاب یک جراح بینی ماهر می توانید ، به یک بینی ایده آل دست یابید. دکتر بهزاد شهرجردی- متخصص و جراح گوش ، حلق ، بینی و سرو گردن