پرسش و پاسخ - قسمت دوازدهم - صدور المثنی کارت بازرگانی

122
آیا سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت باید واریز شود؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید
pixel