برنامه نویسی پایتون - ویدیو 3 - یاداوری مسائل پایه ای ریاضیات

1,053
در این ویدیو سه مورد ریاضیاتی ساده که قرار هست باهاش در جلسه اول الگوریتم بنویسیم و بعد هم تبدیل به کد کنیم گفته شده است، پیشنهاد میشه علیرغم اینکه دانش رو از قبل داریم حتما ویدیو را تا پایان ببینیم که در جلسه اول کلاس هیچ ابهام ریاضیاتی نداشته باشیم و صرفا اگر ابهامی بود در حوزه خود مباحث جدید باشد.
pixel