بازاریابی داده محور

8,924
" بازایابی داده محور مسیری برای آینده نگری بازار " بازاریابی داده محور، استخراج استراتژی هایی در بین تعاملات مشتریان و رفتار گذشته ی آنهاست به گونه ای که بتوان به کمک آن آینده را حدس زد.
sangplus 15 دنبال کننده
pixel