آیا میدانید روغن زیتون چگونه بدست می آید؟

2,329
2,329 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نحوه چیدن و آماده سازی زیتون و نحوه استحصال روغن از آن و مباحثی در باره کیفیت روغن زیتون در این ویدئو نمایش داده شده است.