رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «گیسویش...»

780

شعر: فاضل نظری؛ اجرا و ادیت: زهرا شاکر؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava