بلدرچین پا زردی که صدای اژدها می دهد

740
روستاییان منطقه ای در جنوب غربی چین با شنیدن صدایی شبیه غرش اژدها دسته دسته به کوهستان های منطقه رفتند تا این جانور اسرارآمیز را شکار کنند.
روزیاتو 743 دنبال کننده
pixel