داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

صفحه اول وبسایت دردآشنا Dementia dardashna homepage

187
با توجه به گسترش خدمات پروژه دردآشنا، صفحه اول قبلی وبسایت، گویا و در بر گیرنده همه خدمات نبود. به همین دلیل صفحه اول وبسایت را طراحی مجدد کردم که بهتر و آسانتر مراجعین عزیز را در دستیابی به مطلبی که مورد نظرشان است راهنمایی نماید. در این پادکست به اختصار خدمات متنوع پروژه دردآشنا را برای مراقبین و مراجعه کنندگان عزیز شرح داده و راه دسترسی به آنها را بازگو می نمایم.
pixel