پیروزی فکر بر احساس و عصبانیت - دکتر محمود سریع القلم

272

بررسی زندگینامه «چوئن لای» از رهبران بزرگ کشور چین و شیوه ی فکر کردن و حل مسائل او موضوع نوشته ی دکتر محمود سریع القلم می باشد. من سجاد سلیمانی هستم، مربی و مدرس مدیریت زمان و در یکسری از فایل ها به نام «درگوشی» چنین نوشته های خوبی را منتشر می کنم. برای شنیدن مابقی فایل ها می توانید به «رادیو مدیریت زمان» در این آدرس مراجعه کنید: sajadsoleimani.com/radio