هفت هزار کلاهک هسته ای آمریکا تهدیدی است برای کل جهان

106

هفت هزار کلاهک هسته ای آمریکا تهدیدی است برای کل جهان سخنرانی دکترعاملی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش بین المللی صلح و حل منازعه