منظور از تأثیر نمره امتحانات نهایی در کنکور چیست؟

31

یکی از پرسش های مهم مربوط به تاثیر مثبت یا تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور سراسری هست که سعی کردم خیلی مختصر و مفید براتون توضیح بدم، امیدوارم براتون مفید باشه