داغترین‌ها: #اربعین

تفسیر به مثابه ایدئولوژی ـ انجمن مباحثات قرآنی

67
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این نشست مجازی از چیستی و ماهیت تفسیر متن مقدس در سنت اسلامی سخن می‌گوید و می‌کوشد نشان دهد که مفسران قرآن، چه در دورۀ پیشامدرن و چه در دورۀ مدرن، بیش از هر چیز، در پی سازگار کردن متن قرآن با گرایش‌ها و تمایلات فردی و جمعی خودشان بوده‌اند.
pixel