دوربین 96 ؛ قسمت 22 ، نمایی عمومی از شهر فلنزبورگ آلمان

479

ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ شهر فلنزبورگ و شرایط محیطی آنجا از نگاه خانم نعیمه کرباسچی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.