۱۰ تا از ثروتمندترین کشورهای جهان - بسیار جالب

1,888
قطر به عنوان بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی مایع به شمار میرود و نفت منبع اصلی درآمدش است. نفت و گاز طبیعی مایع٬ پایه های اقتصاد کشور هستند که بیش از ۷۰ درصد از درآمد کل و همچنین بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. اتباع قطر تنها ۱۲ درصد از کل جمعیت ۲.۲ میلیون نفری این کشور است.قبل از ظهور صنعت نفت، قطر کشور فقیری بود با اقتصاد مبتنی بر صید مروارید. امروزه، قطر یک قدرت بزرگ در جهان عرب است.
Educational 331 دنبال کننده
pixel