برنامه نویسی چیست؟

24
فرض کنید می خواهیم نمرات دانش آموزان یک کلاس در همه ی دروس را گرفته و میانگین نمرات (معدل) آنها را محاسبه کنیم، سپس براساس خروجی دریافت شده دانش آموزان را در سه دسته ی ضعیف،متوسط و خوب جایگزاری کنیم. شاید این مثال ساده نمونه ی خوبی برای توضیح قدرت،سرعت و انعطاف پذیری برنامه نویسی باشد. در نگاه اول گرفتن نمرات و محاسبه ی معدل آنها ساده به نظر می رسد. بله، این کار برای تعداد محدودی از دانش آموزان یا حتی تعداد زیاد ، بدون برنامه نویسی هم امکان پذیر است اما ... بعد از صرف ساعت ها زمان اضافه و درصد خطای بالا! برنامه نویسی این امکان را برای ما ایجاد می کند که ایده های خود را در کمتر از چند ثانیه اجرا کنیم. کافیست به کامپیوتر بگوییم تعدادی داده (نمرات دانش آموزان ) را دریافت کند،پس از جمع کردن آنها و تقسیم مجموع به تعداد کل نمرات وارد شده ی هر دانش آموز عدد نهایی را اعلام کند. سپس با گذاشتن شرط دسته ی دانش آموز مد نظر را تعیین کند. به همین سادگی ما روند انجام کار را به کامپیوتر خود اعلام می کنیم و تنها کاری که نیاز است انجام دهیم وارد کردن نمرات است. برنامه نویسی فرآیند طراحی و ساخت یک برنامه اجرایی است که به انجام یک نتیجه ی محاسباتی یا انجام یک کار خاص منجر می شود. بعد از تعیین هدف،گام بعدی . تجزیه و تحلیل مسئله و بررسی نیازمندی هاست. سپس با استفاده از دستورات زبان برنامه نویسی مد نظر الگوریتم هایی را برای رسیدن به یک هدف مشخص خواهیم ساخت.الگوریتم ها طی فرآیندی به زبان کامپیوتر تبدیل شده و بعد از دریافت داده ها پردازش انجام می گیرد.در صورت درست عمل کردن الگوریتم ها نتیجه حاصل می شود و در صورت بروز خطا،ارورها به برنامه نویس نمایش داده می شود. برای مطالعه ادامه مطلب به سایت آکادمی مراجعه فرمایید.. https://iranbinary.ir
pixel