شبکه موبایل چیست؟

729

در این ویدئو فریبرز فلاح زاده مدرس با سابقه سیسکو موسسه ارژنگ شما را با شبکه های موبایل و طرز کار آنان آشنا خواهد ساخت.