جلسه 796 شورای عالی انقلاب فرهنگی- 1396/3/23

69
69 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سند 2030 ملغی شد/ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای تمام فعالیت هاست انتخاب روسای دانشگاه های شهید بهشتی و اردکان