کمپین جایزه‌رانی شروع شد...

187
کمپین جایزه‌رانی شروع شد. هر هفته از 6 اردیبهشت 99به مدت 8 هفته جایزه‌رانی ادامه داره. هر هفته 50 جایزه یک میلیون تومانی و 2 جایزه 30 میلیون تومانی در انتظار شماست.
رانی 44 دنبال کننده
pixel