آزمایش سلاح های تاکتیکی نوع دوم در کره شمالی

107
برررسی اقدام کره شمالی در آزمایش سلاح های تاکتیکی نوع دوم یک هدایت شونده است و قادر است کلاهک های اتمی استراتژیک و قاره پیما حمل کند
pixel