سندرم پای بی قرار

230

شکایت از درد پا معمولاً پدیده ای شایع است. . گاهی اوقات درد پا همراه با سوزش و درد شدید است که بسیار آزاردهند هستند. . طب سوزنی، می تواند به راحتی درد پا را درمان کند و به شما در حل این مشکل کمک کند.