دریافت کد فروشگاه برای ورود مشتریان

39
نحوه پیدا کردن کد فروشگاه - برای اعلام به مشتری های خودتان که اپ را نصب کرده اند باید کد فروشگاه را از اپلیکیشن خودتان به آنان اعلام کنید تا مشتری شما شوند. www.firosha.ir
firosha 1 دنبال کننده
pixel