یک روز در تراستک

208

رویداد بین المللی تراستک ۲۰۱۷ است از ۲۸ تا ۳۰ نوامبر یعنی ۷ تا ۹ آذرماه، در کاخ جشنواره شهر کن برگزار می شود. اینجا یک روز حضور در این رویداد را به تصویر کشیده ایم.

راه پرداخت
راه پرداخت 458 دنبال کننده