خلاصه مسابقه 2019 ایندی 500

1,367
موتوراسپورت ایران - خلاصه مسابقه ایندی 500 که با پیروزی سایمن پَجِنود به پایان رسید
pixel