مجاهدین خلق (منافقین)/ پروژه ترور برای شکست انقلاب

820
با وجود ترور علیه نهادها و شخصیت های انقلابی، از دهه ۶۰ تاکنون، جمهوری اسلامی همواره در مسیر خود استوار ایستاده است و حذف فیزیکی شخصیت های انقلابی توسط منافقان راهی از پیش نبرده است.
یا مهدی(عج) 18.9 هزار دنبال کننده
pixel