مواضع عجیب علی ربیعی سخنگوی جدید دولت روحانی

169
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 41.8 هزار دنبال‌ کننده

علی ربیعی وزیر برکنار شده کار، درحالی به عنوان سخنگوی دولت جایگزین محمدباقر نوبخت شده که در مواضع اخیر او ناامیدی زیادی به چشم می خورد! http://ansarclip.ir

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 41.8 هزار دنبال کننده
pixel