کمپین 100 هیچ شبکه تبلیغات آنلاین مدیااد

1,158

در این ویدئو مسعود رجایی مدیر بخش ناشرین مدیااد راجع به کمپین 100 هیچ و 2 خبر خوب صحبت خواهد کرد.

mediaad 1 دنبال کننده
pixel