توی یه مراسم تو اسپانیا از روی بچه ها میپرند تا شیطان رو از روحشون جدا کنن

181

اون وقت یه سری روغنفکر اگر ما بخوایم دعا کنیم به ما میگن خرافاتی

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده