چگونه یک سالن زیبایی مشهور داشته باشیم ؟

92
بسیاری از سالن های زیبایی بعد از یک مدت رشد قابل توجه با یک سری مشکلات درگیر می شوند...در این شرایط باید حتما یک برنامه ریزی سالیانه انجام دهید و تمام جوانب را در آن در نظر بگیرید...از ترفند های جذب مشتری نیز میتوانید استفاده نمایید تا در نهایت شاید به جایگاه سابق خود برگردید.(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952)
pixel