هالیود امپراطوری شیطان در آخرالزمان قسمت سوم (اخر)

1,174

شکی نیست که هالیود در ساخت اکثر فیلمها از انمیشن تا فیلمهای آخرالزمانی و یا شیطانی تمام توسط کمپانیهای تحت سیطره شیطانی اقدام می نمایند و در راستا فقط با کمی تامل و مطالعه می توان به اهداف شوم این کمپانی بزرگ جهانی و سایر رسانه های تحت تسلط اوامر شیطان برای اجرای مقاصد شوم و کنترل جهانیان پی برد. این مجموعه شامل سه قسمت خلاصه شده از 24 قسمت است

معرفت الله 246 دنبال کننده
pixel