کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورسیم (CFT) چیست؟

246

شورای نگهبان با وجود تصویب در مجلس، الحاق ایران به CFT را خلاف شرع و قانون اساسی می داند./ محمدجواد ظریف در جلسه بررسی CFT و FATF در مجلس، برخی آثار و تبعات این لایحه را متذکر شده بود. @GeraaMedia