عاشورا95// نوحه بسیار زیبای کسی حرف از عطش بر لب نیاره

6,253
محله چالکا 226 دنبال‌ کننده
کسی حرف از عطش بر لب نیاره ، که بابایم حسین سقا نداره(ذکر مصیبت)// گزیده عزاداری هیات زنجیرزنان محله چالکا (قسمت دوم) // ظهر عاشورا 1438 // محوطه حسینیه محله درویش// با مداحی آقایان حاج احمدی و حاجی نوروزی// نی: ایمان مشهدی عباسی
محله چالکا 226 دنبال کننده
pixel