هاشمی : استان سمنان را از رتبه 28 به رتبه اول در سال گذشته رسانده ام

65
صحبت های آقای هاشمی رئیس سابق هیئت ورزش های همگانی سمنان در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون
لحظه 910 دنبال کننده
pixel