نماهنگ رستاخیز بمناسبت غدیر با مثنوی زیبای حمیدرضا برقعی

2,235

برگرفته از مثنوی حیرت انگیز «تحیر» از حمیدرضا برقعی کاری از گروه فرهنگی نوای انتظار