فراسینما: صداهای خلسه آور در سینمای ترنس مالیک

3,696
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

شاید وقتی به صدا در سینمای ترنس مالیک فکر کنیم به یاد صدای راویان این فیلمها بیفتیم. اما آن چیزی که ممکن است کمتر شنیده شود، صداهای اطراف است. صدای عناصر طبیعی خلقت که جهانی بزرگتر از جهان کاراکترها را بازنمایی می کند. صدای پرندگان، برگ درختان و... که حتی گاهی خارج از قاب تصویر است. در این ویدیو، صداهای خلسه آور سینمای مالیک را گوش کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده