کلیپ ظهور امام زمان عج

5,597
جام جمکران 6.9 هزار دنبال‌ کننده
خیلی از غزل های حافظ درباره امام زمان است ! غزل هایی که در آنها از نگاری سخن می گوید که اگر دقت کنیم متوجه می شویم که درباره هیچ کسی جز امام زمان نمی تواند باشد ... من همیشه فکر می کنم امام زمان که بیاید یکی از کسانی که زنده می شود حافظ است ...« که به بوی ات ز لحد رقص کنان برخیزم»
جام جمکران 6.9 هزار دنبال کننده
pixel