روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

485
این کلیپ که توسط دبستان دخترانه شماره ۳ در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ تهیه شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.
pixel