پنجم شهریور ماه مصادف با زادروز محمد زکریای رازی روز داروساز نامیده شده است.

131

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء پنجم شهریور ماه مصادف با زادروز محمد زکریای رازی روز داروساز نامیده شده است. روزی برای قدردانی از نقش حیاتی و بی‌بدیل‌ جامعه داروسازان کشور در زنجیره خدمات سلامت. این روز فرصتی مغتنم و مناسب برای یادآوری و درک اهمیت جامعه پرتلاش و توانمند داروسازان کشور در تکمیل چرخه تأمین سلامت است.