اولین فبلم از نفت کش توقیف شده ایرانی توسط انگلیسی ها

2,023
اولین فبلم از نفت کش توقیف شده ایرانی توسط انگلیسی ها و توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد این ماجرا.
فیلیمات 234 دنبال کننده
pixel