at the store

44

در این درس با انواع میوه ها و سبزیجات به صورت تصویری آشنا میشود. با تماشای این ویدیو جاهای خالی را از کتاب وورک خود پر کنید. آموزشگاه زبان فروغ دانش

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده