تشویق کودکان به مسواک زدن

1,103
با رسیدن به سنی که تمام منبع غذایی آنان از طریق مواد خوراکی تامین می شود، دشواری در جویدن با دندانهای پوسیده ناشی از مشکلات مختلف دغدغه اصلی بیشتر پدران و مادران است. خدمات تخصصی اطفال در کلینیک دندانپزشکی دکتر شمشیر: https://goo.gl/XdkjeK
pixel