کنگره بین المللی « انقلاب اسلامی ایران» مسکو 19 فروردین98

62
نخستین کنگره بین المللی «انقلاب اسلامی ایران» چشم انداز دهه پنجم" با حضور اندیشمندان ، محققان و شخصیت های برجسته علمی ، فرهنگی و سیاسی روس در حالی برگزار شد که شرکت کنندگان ، ایستادگی در برابر ابرقدرتهای جهانی ، بویژه آمریکا ، حمایت از ملتهای آزادیخواه و کشورهای اسلامی و تاثرگذاری عمیق بر تحولات بین المللی و منطقه ای را مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته ارزیابی کردند.
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel