فوتبال اروپایی | اولین تمرین پاری سن ژرمن با حضور عبدو دیالو

69
اولین تمرین عبدو دیالو برای پاری سن ژرمن
لحظه 910 دنبال کننده
pixel