نصب gcl در استخر کشاورزی

1,449
سال 1391 پیگیری های بی وقفه نتیجه داد و شرکت کامپوزیت مکرر موفق به انتقال تکنولوژی و در نهایت تولید ورقهای GCL برای اولین بار در ایران و بعنوان دومین شرکت در سطح خاورمیانه شد. تولید و عرضه این محصول با نام تجاری ISOBENT و با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی؛ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.geo-mokarrar.com مراجعه فرمایید.
pixel