راننده ایرانی اوبر(اسنپ) دو مسافر خود را در لس آنجلس به رستوران ایرانی می برد

1,429

دو برنامه ساز اینترنتی به طور اتفاقی با این راننده ایرانی در حین کار آشنا می شوند. آنها در خواست اوبر می کنند و اتفاقی او این درخواست را دریافت می کند و وقتی این دو می فهمند که او ایرانی است از او می خواهند آنها را به یک رستوران ایرانی ببرد و..... ببینید

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده